หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ออกปฎิบัติงานพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ประชุมชี้แจง โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
พร้อมนี้ได้รับมอบลูกกระบือเกิดตัวที่ 1 คืนจากเกษตรกรผู้ยืมรายเดิม และมอบให้เกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 8 รายๆละ 1 ตัว
มูลค่ารวม 240,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก