หัวเว็บ
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง พร้อมทีมงานประชุมชี้แจงเกษตรกรสมาชิก และติดตามลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ม.1 ม.14 ต.หนองมะนาว และ ม.12 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน 170 ราย เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก