หัวเว็บ
นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางมาคัดเลือกการประกวดอำเภอ
ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธ.ค.ก.ดีเด่นระดับประเทศ (ขนาดใหญ่; L) ที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง
และทีมงานปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์เขต 3 นำเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอคง นายพัลลภ สิงห์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
กลับหน้าแรก