หัวเว็บ
นายปัญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ในการนี้นาย มังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้นำเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9 รายรับมอบโค 3 ตัว กระบือ 6 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบเวชภัณฑ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้มางาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ม.6 ต.โนนรัง อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก