หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฎิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดงานฯ ในส่วนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ได้มอบโคเพศเมียโครงการ ธ.ค.ก. จำนวน 5 ตัว ให้เกษตรกรรายใหม่ 5 ราย -มอบกรรมสิทธิ์ในโค- กระบือ ธ.ค.ก.ให้เกษตรกร 21ราย มอบชุดเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร 5 ราย และมอบยาถ่ายพยาธิโค-กระบือให้เกษตรกร 64 ราย
ณ ลานไทรงามบ้านใหม่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก