หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ 50 ตัวให้เกษตรกร 50 ราย(เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 46 ราย )
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก