หัวเว็บ
นายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบลูกสัตว์ตัวที่ 1 จากเกษตรกรรายเดิมที่ส่งคืนตามเงื่อนไขของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 7 ราย โคเพศเมีย 7 ตัว
ในพื้นที่ บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก