หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ 2 ตัวมูลค่า 70,000 บาท ซึ่งนายทรงศักดิ์-นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา
ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ พร้อมพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ ร่วมกันบริจาคเงินไถ่ชีวิตกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าร่วมโครงการ ธ.ค.ก. โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุนทรคุณาวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (เจ้าอาวาสวัดประมวลราษฎร์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ บริเวณหน้าตลาดสดโฮมการ์เด้นวิลล์(สระครก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก