หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดพร้อมนำทีมซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ
เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและเกษตรกร ร่วมกันซักซ้อมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมจอมสุรางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
asf
asf
asf
asf
asf
asf
asf
asf
asf
asf
กลับหน้าแรก