หัวเว็บ
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม.พร้อมคณะออกพบปะประชาชน
ที่โรงเรียนบ้านระเริง หมู่ที่ 1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตามโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถานบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)ในการนี้ได้ทำการมอบลูกโคเนี้อต้วที่ 1 ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน 4 ตัวพร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านตะกุดรัง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขึยว จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก