หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอเสิงสาง ร่วมมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ จำนวน 130 ตัว มูลค่า 3.9 ล้านบาท ให้เกษตรกร ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จำนวน 130 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ณ บ้านหนองใหญ่ ม.12 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก