หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง มอบของขวัญปีใหม่แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
บ้านหนองไข่น้ำ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็นลูกโคตัวแรกเพศเมียอายุ 18 เดือน จำนวน 10 ต้ว เกษตรกร 10 ราย มูลค่า 270,000 บาท
(เป็นเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 ราย) และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือของโครงการที่ผู้ยืมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ จำนวน 10 ตัว
พร้อมลูกตัวที่ 2 จำนวน 4 ตัว มูลค่า 383,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก