หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ 50 ตัวมูลค่า 1.5 ล้านบาท ให้เกษตรกร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จำนวน 50 ราย
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธ.ค.ก.)โดยมีท่านปลัดอำเภอผู้แทน นายอำเภอโชคชัย ท่านนายก
ทต.ท่าเยี่ยม กำนัน ผญบ. เกษตรกรและประชาชนร่วมงาน กว่า 70 คน ณ ศาลาวัดบ้านกอโจดไทรย้อย ม.13 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก.
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก