หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอโชคชัย มอบกระบือ 110 ตัว มูลค่า 3,300,000 บาท
ให้เกษตรกรอำเภอโชคชัย 110 คน ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธ.ค.ก.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เกษตรกร และประชาชน ร่วมงานกว่า 200 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ -พิธีสงฆ์ -การเต้นบ้าดสโล้บของ กลุ่มแม่บ้าน 50 คน
-มอบสัญญายืมพันธุ์สัตว์ -การปฏิญาณตนในการเลี้ยงดูสัตว์ -คล้องมาลัยและจับสลาก มอบกระบือ 110 ตัว -ดารานักร้องร่วมงาน; เอิร์น เดอะสตาร์
ณ บ้านละลม ม.3 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก