หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ดำเนินการจัดพิธีมอบกระบือเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว มูลค่ากว่า 750,000บาท โดยมีนายธรรมธรรศ ทองสำโรง(ปลัดอาวุโสอำเภอโชคชัย) เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอโชคชัยได้กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกำนัน,ผญบ,และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ร่วมพิธี
ณ ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก