หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดประชุมผู้ประกอบโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือ
ในการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ฉบับใหม่ "พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 "
ซึ่งมีผลบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
กลับหน้าแรก