หัวเว็บ
" ปศุสัตว์โคราชจัดแถลง ข่าวสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค" จากกรณีมีการนำเสนอข่าวการใช้ยาโคลิสติน ในฟาร์มสุกร ทำให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยาและ สามารถแพร่มาถึงผู้บริโภคได้ จนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชนโดยทั่วไป นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ ใน จ.นครราชสีมาได้แก่ CPF,เบทาโกร,สหฟาร์ม, เซ็นทาโก,แหลมทองฯ, บางกอกแรนซ์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ถึงกระบวนการผลิต การยกระดับฟาร์มมาตรฐาน การควบคุมและติดตามการ ใช้ยาในฟาร์ม บทบาทสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม การหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่า การตรวจติดตามและปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงและยาสัตว์ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผูบริโภคทั้งในและต่างประเทศ ว่าได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอด ภัยจากยาและสารตกค้าง สามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต การเลือกซี้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่มีใบรับรองเขียงสะอาด หรือปศุสัตว์ OK ซึ่งมีกว่า80 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ในรอบปี2559 ที่ ผ่านมาจากการสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร 242 ฟาร์ม 1,124 ตัวอย่างไม่พบสารเร่งเนื้อแดง และเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร/ อาหารสุกร 127 ตัว อย่างส่งตรวจหายา/สารตกค้างก็ไม่พบยา/สารตกค้างเช่นกัน และได้ร่วมกันลงนามในบันทึกแสดงความมุ่งมั่น ในการยกระดับฟาร์มมาตรฐานและการควบคุมการใช้ยาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้า
กลับหน้าแรก