หัวเว็บ

นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ( จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บ้านชีวาน ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมงานพร้อมนำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และนำกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ มาออกร้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก