หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจความพร้อมกลุ่มวิสาหกิจฯ โคเนื้อ อ.ปักธงชัย ซึ่งดำเนินการโดยสมบูรณ์แล้ว (สร้างคอก-แปลงหญ้า-
ซื้อแม่วัวลูกติด เรียบร้อยแล้ว) โดยเฉพาะคอกมีการก่อสร้างซองบังคับสัตว์ทุกคอก มีลานตากมูลวัว มีร่องระบายน้ำ มีรางน้ำ และมีพื้นคอนกรีตฟุตบาตรอบคอกสัตว์ ซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเกษตรกร ณ หมู่ที่ 17 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ติดตามงาน
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
ติดตามงานโคเนื้อเฟส2
กลับหน้าแรก