หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนที่ 10 จตุรมิตร อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวในชุมชนจตุรมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
กลับหน้าแรก