หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือจำนวน 58 ตัวให้กับเกษตรกร จำนวน 58 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านอังโกน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก