หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร โครงการลดพื้นที่ทำนามาเลี้ยงกระบือ
"วิสาหกิจชุมชนกระบือหนองบัวกอง 2 " อำเภอแก้งสนามนาง สมาชิก 7 ราย ลดพื้นที่ทำนาคนละ 5 ไร่ มาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ได้เงินอุดหนุนทำแปลงหญ้า
คนละ 20,000 บาท (5ไร่ๆละ4,000บาท) กู้เงินสินเชื่อ ธกส.(ดอกเบี้ย 2%) สร้างคอกคนละ35,000 บาท ซื้อแม่กระบือลูกติด/ตั้งท้อง คนละ 250,000 บาท รวม เงินกู้สินเชื่อกลุ่มนี้ 1,995,000 บาท วันนี้ เกษตรกรกลุ่มนี้ซื้อแม่กระบือลูกติดมาเลี้ยง ทำให้เกษตรกรมีกระบือในคอกคนละเกือบ10 ตัว
เลี้ยงแบบประณีต ปลูกหญ้าเนเปียร์ ได้ปุ๋ย ได้ผลผลิตเร็วขึ้น สัตว์ได้มีคอก มีหญ้า ได้กินอิ่ม นอนอุ่น ลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต
เกษตรกรปลื้มใจเป็นอย่างมาก -พร้อมนี้ได้มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำและได้ประสานศูนย์อาหารสัตว์เพื่อ
มาสอนวิธีทำหญ้าหมักและ มันหมักเพื่อเตรียมเสบียง ไว้ไช้ในหน้าแล้งต่อไป ณ กลุ่มกระบือหนองบัว กอง 2 บ้านหนองบัวกอง ม.3 ต.บึงพะไล
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก