หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
มีเกษตรกรอำเภอโชคชัยและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ได้นำหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการคลินิกปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนสุนัขแมว ผ่าตัด ทำหมัน รับปรึกษาให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
จัดนิทรรศการ 9101 ด้านหมูหลุมพร้อมนี้ท่าน รอง ผวจ.นม. ได้กรุณามอบเวชภัณฑ์และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม
ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
กลับหน้าแรก