หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอพิมาย ,ผู้พิพากษา หน.ศาลจังหวัดพิมาย, อัยการจังหวัดฯ,ผกก
, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ,ส.อบจ.พิมาย, นายกเทศมนตรีเมืองพิมาย,ผอ.โรงเรียน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นใน อ.พิมาย ร่วมในพิธีมอบโคโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว มอบให้อาสาปศุสัตว์(อสป.)12 คน ยืมเพื่อการผลิต ในโอกาสนี้ทาง อสป.ทั้ง 12 คน
ได้มอบทุนการศึกษา 12 ทุน ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดวังน้ำ จำนวน 12 คน ด้วย ณ ศาลาวัดบ้านหัวทำนบ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครรราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
ธคก อสป
กลับหน้าแรก