หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค 1 ตัว จากคุณธนัชพร สมัครณรงค์ จากจังหวัดระยอง ที่บริจาคโคเพื่อนำเข้า
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ซึ่งทางโครงการได้มอบให้กับเกษตรกร อ.โนนไทยได้ยืมเลี้ยงต่อไป ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอนุวัตรชินวงศ์(หลวง พ่อจอย ชินวังโส)วัดโนนไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก