หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ 5 ตัว มูลค่า 125,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาคุณธีรดา ทัพพันธุ์ และเพื่อนๆ ไถ่ชีวิตกระบือ
จากโรงฆ่าสัตว์แล้วนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบให้เกษตรกรตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 5 ราย
ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) เจ้าคณะอำเภอโนนไทย และเจ้าอาวาสวัดโนนไทย
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
กลับหน้าแรก