หัวเว็บ
นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบแม่กระบือ 25 ตัว มูลค่า 725,000บาท กิจกรรม"คนรวมตัว วัวควายรวมคอก
"ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก. ) มี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอโนนไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย โนนสูง พระทองคำ ,นายก อบต. สำโรง กำนัน ผญบ.
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมงานกว่า 60 คน ณ ที่ทำการคนรวมตัว วัวควายรวมคอก บ้านแปรง ม.5 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
คนรวมตัว
กลับหน้าแรก