หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ 9 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาคุณพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช พร้อมครอบครัวและญาติมิตรบริจาคเงิน
ไถ่ชีวิตกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 9 ตัว มูลค่า 225,000 บาท แล้วนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
มอบให้เกษตรกรตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 9 คน ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
กลับหน้าแรก