หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางบ้านเสลา ม.4 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก