หัวเว็บ
นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบกระบือ 2 ตัว มูลค่า 60,000บาท จากผู้มีจิตศรัทธาคุณทรงศักดิ์
จันทร์รัตนปรีดา และแม่ค้า พ่อค้าตลาดโฮมการ์เดนส์วิล จอหอ ร่วมกันบริจาคไถ่ชีวิตกระบือ มอบให้กับธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ ม.7ต.หมื่นไวย์ อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 2 ราย ยืมเพื่อการผลิต ณ บริเวณตลาดสด โฮมการ์เดนส์วิล ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก