หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 53 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำภอครบุรี 53 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เวลา 11.30 น. มอบโค 28 ตัว เกษตรกร 28 ราย ที่บ้านโนนทอง ต.แชะ อ.ครบุรี เวลา
14.30 น. มอบกระบือ 25 ตัว เกษตรกร 25 ราย ที่บ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี เพื่อให้เกษตรยืมเลี้ยงและเพื่อลดพื้นที่ทำนา/ ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
ธคก ธคก
ธคก ธคก
ธคก ธคก
ธคก ธคก
ธคก ธคก
กลับหน้าแรก