หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี โดยนายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรผู้ขอรับบริการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5, 9, 10, 11 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ณ บ้านตลิ่งชัน ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก