หัวเว็บ
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในการมอบกระบือ จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 50 ราย
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านอังโกน หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก