หัวเว็บ
นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานพิธีมอบแม่กระบือ 72 ตัว มูลค่า 2,160,000 บาท กิจกรรม"คนรวมตัว วัวควายรวมคอก "
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก. ) มี นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.หนองมะนาว กำนัน ผญบ. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมงานกว่า 72 คน
ณ วัดบ้านหมัน ( ชัยมงคล ) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
คนรวมตัว ควายรวมคอก
กลับหน้าแรก