หัวเว็บ
ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้กล่าวรายงาน มีโคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต 50 ตัวเพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 รายๆละ1 ตัว รวม 50 ตัวดังนี้ -รับบริจาคเป็นเงินหรือตัวสัตว์จากผู้มีจิตศรัทธา
เป็นโค 5 ตัว กระบือเผือก 1 ตัว และจัดซื้อจากเงินบริจาคเป็นกระบือ 2 ตัว โค 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 14 ตัว -รับมอบลูกโคกระบือตัวที่ 1 เพศเมียอายุ 18 เดือน
จำนวน 36 ตัวเพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต -ผู้ร่วมพิธี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย , ผู้แทน ผบ.มทบ. 21
และผู้บริจาคตลอด จนผู้ร่วมงานกว่า400 คน -ได้รับความเมตตาจาก พระครูอนุวัตร ชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย ชินวโส) เจ้าอาวาสวัดโนนไทย
และเจ้าคณะอำเภอโนนไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
ไถ่ชัวิตโคกระบือ
กลับหน้าแรก