หัวเว็บ
น.สพ.อภัย สุทธสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ผอ.ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
พร้อมผู้แทน ปศข.3 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สนง.ปศจ.นม. ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.
ในการตรวจเยี่ยมประชาชน บ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุม
ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร)ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค 2560
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
คนรวมตัว วัวรวมคอก
กลับหน้าแรก