หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน
" วันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2560" โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี กล่าวต้อนรับ และนายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานความเป็นมาของวันอนุรักษ์ควายไทย มีกิจกรรมมากมาย เช่นพิธีสงฆ์ ทอดผ้าป่า ควายไถนา สู่ขวัญควาย ขี้ม้าต้อนควาย เลี้ยงบุพเฟ่ควาย ประกวดบ้าน (คอก)สวยควายงาม การปลูกหญ้าเลี้ยงควายเป็นต้น โดยมีทิดเป้(อภิวัฒน์ จ่าตา ; รายการรอบรั้วทั่วไทย
ช่อง TNN 24 และเอราวัณ)พร้อมสื่อมวลชน ข้าราชการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมงาน ณ บ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
วันอนุรักษ์ควายไทย
กลับหน้าแรก