หัวเว็บ
นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทาน
เพื่อพระราชทานให้กับสุนัขจรจัดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมให้การต้อนรับได้แก่
นายสุวรรณ จันทร์ดี รองอธิบดีผู้พิพากษา 3 , พ.ต.อ. สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รองผบก.ตร.ภ.จว.นม. , นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา และจุดที่ 2 ที่สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านนางสุภาวดี หอมวิเศษ
เลขที่14 หมู่ 10 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
พระราชทาน
กลับหน้าแรก