หัวเว็บ
นายบัณฑิต ทฤษฎิคุณ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลการป้องกันโรคสัตวปีก
ให้กับกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมื่อง บ้านคลองดินดำ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว โดยมีประธานกลุ่ม นางสุจิตรา อุ่นวิเชียร ให้การต้อนรับเพื่อให้นำไปปฏิบัติ
ในคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของสมาชิกต่อไป เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
กลับหน้าแรก