หัวเว็บ
สนง.ปศอ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายอุทิตย์ ทวยขุนทด เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อม ปศุสัตว์ตำบล
ออกดำเนินงานติดตามโค ติดตามลูกเกิด โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านไทยเจริญ ม.8 บ้านคลองขามป้อม ม.6
ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก