หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ออกหน่วย้บริการ โครงการอำเภอเทพารักษ์ยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร ณ ม.10 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก