หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ "โครงการอบรมผู้นำเครือ ข่ายเกษตรกรรายชนิดสัตว์ (หมูหลุม)
มีผู้เข้ารับการอบรม 53 คน จาก 5 จังหวัด เครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ,สุรินทร์,อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์
โดยข้อดีของการเลี้ยงหมูหลุมคือเลี้ยงง่าย ใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นอาหาร ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ประหยัดแรงงานการกำจัดมูลสัตว์ คุณภาพซากดี ให้ปริมาณปุ๋ยจากมูลสัตว์ได้มาก สามารถจำหน่ายหรือทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสามารถเลี้ยงใน
เขตขุมชนได้เนื่องจากไม่มีกลิ่นจากมูลสัตว์ (ลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านกลิ่นูได้) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมของนาย นิพนธ์ เปลี่ยนกลาง
บ้านมะเกลือ ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก