หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร สัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
โคราชวากิว จำนวน 12 คน ได้ให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบรามันห์ การเลี้ยงแบบขังคอกการพัฒนาสายพันธุ์โดยวิธีการย้ายฝากตัวอ่อน(ET)
พัฒนาด้านอาหาร ใช้กระบวนการผลิตอาหารTMR(Total mix Ration) สาธิตการทำหญ้าหมักเปียร์ และสาธิตการผลิตอาหารTMR พร้อมสูตรการผสมอาหารสัตว์ ณ ฟาร์มโคขุนนายสนั่น ขำศิริ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก