หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ , ผกก.สภ.บัวใหญ่, สัสดีอำเภอ เกษตรอำเภอ
ประมงอำเภอ ,นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมมอบพันธุ์เป็ดพร้อมไข่ 150 ตัว ให้กับเกษตรกร 6 ราย, มอบใบรับรองสถานที่จำหน่าย
เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK ), มอบโค 1 ตัวให้กับเกษตรกร (เพื่อเยียวยากรณีฟ้าผ่าโคของ เกษตรกรตาย 2 ตัว) พร้อมเปิดตลาดสีเขียว
ตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
กลับหน้าแรก