หัวเว็บ
นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบหญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน ให้แก่เกษตรกร 16 ราย ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โค-กระบือ 274 ตัว
ขาดแคลนอาหารสัตว์ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและกู้ภัยตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นาย พศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, ท่านนายอำเภอเมือง, ปศุสัตว์อำเภอเมือง และกำนันตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ช่วยภัยแล้ง
ช่วยภัยแล้ง
ช่วยภัยแล้ง
ช่วยภัยแล้ง
ช่วยภัยแล้ง
ช่วยภัยแล้ง
กลับหน้าแรก