หัวเว็บ
คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร
เข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ฟาร์ม และฟาร์มสำรอง 1 ฟาร์ม
ได้แก่ 1.ฟาร์ม บ.เซ็นทาโกฟาร์มจำกัด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2.ฟาร์ม สหเจริญฟาร์ม ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
และฟาร์มสำรอง 1 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์ม หจก. เอส จี ฟาร์ม ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก