หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง "ปศุสัตว์OK " แก่ผู้ประกอบการ 16 แห่ง , มอบใบรับรองโครงการ
"ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม"แก่เจ้าของฟาร์มสุกร 7 แห่ง และมอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) จำนวน 2 แห่ง ในที่ประชุมข้าราชการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
กลับหน้าแรก