หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมชี้แจง "ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในฟาร์มเลี้ยงสัตว์" ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าประชุม รวม 60 คน และได้มอบป้ายรับรอง "ปศุสัตว์ OK "
ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุม
ประชุมปัญหาแรงงาน
ประชุมปัญหาแรงงาน
ประชุมปัญหาแรงงาน
ประชุมปัญหาแรงงาน
กลับหน้าแรก