หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดง การใช้ยาสัตว์ อาหารสัตว์
การบำบัดน้ำเสียในฟาร์ม การรักษาสภาพแวดล้อม อันจะมีผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนตรวจสอบโรงฆ่าสุกรที่ได้รับอนุญาตแล้ว
โดย เข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกร 2 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง คือ -อ่างแก้วฟาร์ม ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา - ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา -โรงฆ่าสุกร ดีเค อินเตอร์ ฟู้ด ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งมีการฆ่าและตัดแต่ง ซากสุกรด้วย
โดยมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์อำเภอเมือง และ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย เข้าร่วมตรวจสอบดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
กลับหน้าแรก