หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ตรวจให้คำแนะนำฟาร์มโคนม นิชากรฟาร์ม
ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยมีปศุสัตว์อำเภอชุมพวง และสหกรณ์โคนมชุมพวง เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ตรวจให้คำแนะนำ
ตรวจให้คำแนะนำ
ตรวจให้คำแนะนำ
ตรวจให้คำแนะนำ
กลับหน้าแรก